NORMALINSTRUKTION FÖR KYRKOMUSIKERBEFATTNING

Med beräkning av sysselsättningsgrad*
 


 

Ange ditt lösenord för att öppna din sparade tidlista: 

Sysselsättningsgrad =
Summa årstimmar x 100
Heltid(1989 tim)

Design och © Stig Lundmark